Voorzieningen-Adam

Wetenschappelijk bewezen: Voorzieningen verhogen vastgoedwaarde

Rogier Happel HelpMee, KijkMijnHuis

De woning heeft een prachtige ligging!”, “Een toplocatie dichtbij het centrum!”, het zijn veelvoorkomende, maar tevens vrij abstracte uitspraken binnen de makelaardij. Toch is het van groot belang de omgeving van een woning goed uit te lichten bij de promotie ervan. De nabijheid van bepaalde voorzieningen heeft namelijk een significante invloed op de woonaantrekkelijkheid en daarmee op de woningwaarde. Dit wordt ook bevestigd door de Atlas voor gemeenten. Dit is een jaarlijks terugkerende publicatie waarin de vijftig grootste gemeenten van Nederland op vijftig verschillende punten met elkaar worden vergeleken en gerangschikt.

De punten waarnaar gekeken wordt, ofwel de vergelijkingsindicatoren, zijn onderverdeeld in vier categorieën. Eén hiervan is de woonaantrekkelijkheid. Hierbij wordt de aantrekkelijkheid om in een bepaalde gemeente te wonen bepaald aan de hand van het voorzieningenniveau. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • De bereikbaarheid van banen
  • Het culturele aanbod (podiumkunsten)
  • De nabijheid van natuurgebieden
  • De kwaliteit van het culinaire aanbod
  • Het historische karakter van de stad

Op HelpMee krijgen de verkoper en diens netwerk de mogelijkheid het voorzieningenniveau rond de woning letterlijk in kaart te brengen. Hierbij zijn talloze voorbeelden te zien binnen de categorieën die volgens de Atlas voor gemeenten leiden tot een hogere woonaantrekkelijkheid. Als we naar het eerste punt kijken, de bereikbaarheid van banen, hoeft dit niet te betekenen dat de betreffende woning bijvoorbeeld direct naast een bedrijventerrein ligt. Een goede verbinding met een gebied met veel werkgelegenheid is al van invloed op de woningwaarde. Gerard Marlet, directeur van de Atlas voor gemeenten, geeft bijvoorbeeld aan dat de slechte verbindingen vanuit Rotterdam Zuid een aantoonbare negatieve impact hebben op de woonaantrekkelijkheid en daarmee op de waarde: “Vanuit Zuid is het Centraal Station en daarmee Den Haag veel minder goed bereikbaar dan vanuit Rotterdam ­Noord. Bovendien is de filedruk op de ring hoog. De slechte bereikbaarheid scheelt zo’n 20.000 euro op de gemiddelde vastgoedwaarde per woning.” [1] Omgekeerd kan geredeneerd worden dat bijvoorbeeld slechts de aanwezigheid van een bushalte nabij de woning in landelijk gebied de bereikbaarheid naar banen vergroot. Hiermee neemt dan direct de woonaantrekkelijkheid significant toe. Het is daarom ook geen verrassing dat bushaltes, treinstations en toegangswegen vaak worden toegevoegd op de voorzieningenkaarten.

In zijn jaarlijkse onderzoeken slaagt Marlet erin om ook andere relatief abstracte begrippen door te vertalen naar absolute woningwaarde. Zo meent hij bijvoorbeeld dat “de rijks­bezuinigingen op kunst en cultuur een enorme im­pact zullen hebben op de aan­trekkelijkheid van steden en een directe invloed op de vastgoed­waarde. Voor een gemiddeld huishouden gaat het om een forse 2.000 euro vermindering van de vastgoedwaarde.” [2] Ook hierbij geldt uiteraard dat juist de aanwezigheid van cultureel aanbod de woonaantrekkelijkheid enorm vergroot. Informatie hierover is daarom, net als informatie over voorzieningen uit de andere categorieën, van cruciaal belang voor potentiële kopers. Op de voorbeelden hieronder is dan ook te zien dat het culturele aanbod in de buurt vaak wordt uitgelicht.

Voorzieningen in Amsterdam Voorzieningen in Winterswijk

Omdat de voorzieningen worden toegevoegd door degenen die de omgeving het beste kennen, komen op de kaarten de echte insider tips naar boven. Zo is op het voorbeeld hierboven niet alleen aangegeven dat er een parkje te vinden is, maar lees je dat Luka hier wekelijks een rondje rent. Of dat het cafeetje om de hoek de beste espresso van Amsterdam heeft, volgens Marco. Zulke informatie wordt vervolgens elders op de HelpMee website weer aangevuld met foto’s. Hierdoor wordt er beleving en ervaring toegevoegd aan het voorzieningenniveau.

Dat dit voorzieningenniveau inderdaad van zo een groot belang is voor de woonaantrekkelijkheid en de woningwaarde, is door de Atlas voor gemeenten wetenschappelijk bewezen. De gekozen factoren zijn namelijk gebaseerd op een objectieve econometrische analyse en niet op basis van de subjectieve beleving van inwoners. Dit houdt in dat is gekeken naar feitelijk woon- en verhuisgedrag. Des te belangrijker is het zulke informatie te verzamelen en te delen met potentiële kopers. En dat is weer terug te zien uit het meest recente onderzoek van KijkMijnHuis, waaruit blijkt dat woningen met HelpMee dertien procent sneller worden verkocht dan woningen waarbij dit niet wordt ingezet.

Rogier Happel

Ben je geïnteresseerd in HelpMee? Of wil je meer weten over de andere features van ons platform?
Kijk dan op www.helpmee.nl of bel ons op 015-202 303 2.
Rogier Happel, KijkMijnHuis

[1/2] www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/attractieve-steden-mensen-stemmen-met-de-voeten/